Opening hours:

Monday - Thursday 7:00-16:00
Friday and before holiday 7:00-11:30
Brekfast 9:00-9:30
Lunch 11:45-12:30

We have CET - Central European Time.

Svar till ”Öppet Brev” från Peter Kurtén, Göteborgs Bilsportförbund

LMP_5737_Units_to_the_SFI2_LP540.jpg

ME Racing Service AB har idag hand om SFI-tourens besök i Sverige och vill härmed svara på Peter Kurténs ”Öppna brev” och belysa de frågeställningar han tar upp i brevet.


Dragracing är en extrem sport på grund av att man når mycket högre hastigheter än i andra motorsporter. Säkerhetsspecifikationer för sporten har arbetats fram under många år och tack vare dessa har antalet olyckor med allvarliga skador eller dödsfall kunnat hållas på en låg nivå, trots de extremt höga hastigheterna.
Att det inträffar få olyckor med allvarliga konsekvenser är också en anledning till att det går bra att försäkra de tävlande samt att få tillstånd att anordna publika tävlingar från myndigheter.
Det enda heltäckande programmet för säkerhet i dragracingbilar är det som SFI Foundation (SFI) erbjuder. De har under många år varit den organisation som utvecklat specifikationer avseende säkerhet inom motorsport och arbetat fram flera specifika specifikationer för dragracingbilar och relevant utrustning. Vitala säkerhetsdetaljer är utprovade, testade och godkända i laboratorier under SFIs översyn, men även av extern expertis med specialkompetens. Vad gäller frågeställningar angående SFIs perioder för omcertifiering av viss utrustning, så finns intresse i att titta närmre på hur detta skulle kunna anpassas för Europeiska förhållanden. Detta är dock ett separat ämne och ingenting som MERS har del i eller kan kommentera.
Att skapa alternativa specifikationer för dragracing specifikt har inte skett, dock tillämpas även specifikationer/standards från FIA inom de områden där det finns.
Då FIA och Europas samtliga Bilsportförbund har valt att tillämpa SFIs program, har SFI årligen arrangerat en SFI-tour tillsammans med förbund, företag samt klubbar i Europa. Syftet med touren har varit att underlätta för utövare inom dragracingen. Touren pågår under en vecka där man börjar i Holland/Tyskland, därefter Finland för att sedan fortsätta till Sverige och därefter avslutas i England. De som reser med touren består av 4-5 personer med olika specialkunskaper om de enheter som berörs av kontrollen och de kompletteras sedan lokalt av ett antal personer för administration mm. Svenska Bilsportförbundet ansvarade för touren när den var i Sverige under ett antal år, men valde att avsäga sig detta efter att deras inblandning hade ifrågasatts. Detta ledde till att ME Racing Service AB, som bygger tävlingsfordon, säkerhetsburar och har erfarenhet i bl. a säkerhetsfrågor runt dragracingen, fick en förfrågan om att ta över arrangemanget. MERS tackade ja eftersom alternativet hade varit att Europatouren lagts ner. Effekten av det hade blivit att utövarna fått skicka sina enheter till olika tillverkare för besiktning, främst i USA.
Ekonomiskt är detta knappast ett vinstdrivande projekt i MERS verksamhet, men vi försöker hålla det flytande utan att behöva skjuta till pengar. Vi lägger en hel del tid på detta som vi inte tar betalt för, det skulle bli för dyrt om vi vore normalt avlönade som arbetar under de dagar besiktningen pågår. Ifall det finns andra organisationer eller företag som är intresserade av att engagera sig i touren är de välkomna att höra av sig.
MERS har utökat antalet typer av utrustningar som kan testas lokalt. Som exempel på det har vi möjliggjort testning av Top Fuel-vingar, genom att avtala med tillverkare i USA att hantera deras testning. Tidigare var Top Fuel-teamen tvungna att skicka vingarna till USA för besiktning. Nu räcker
det med att team i Europa kan skicka dem till Borlänge eller att ta med till tävling så ordnar MERS med besiktning.
På frågan om någon enskild tjänar på detta arrangemang så kan vi konstatera att många team tjänar på detta, bla genom att slippa fraktkostnader för enheterna till USA. Det krävs en hel del logistik och personer för handhavandet av alla enheter för att allt ska gå så smidigt som möjligt. Att få hit touren är inte helt gratis, men det är betydligt billigare att betala deras resekostnader och slå ut den på besiktningskostnaden än att var och en skickar till USA på egen bekostnad. Och observera att detta är helt valfritt, det är upp till var och en om man vill utnyttja tjänsterna kring touren eller skicka utrustning till tillverkare själv. Något avtal mellan SBF och MERS finns överhuvudtaget inte. MERS är representant i några av SFIs kommittéer som tar fram chassispecifikationer. Anledningen till att MERS ställer upp med denna service är att intresset för dragracingen är stort inom företaget och att Mats själv som utövare månar om sporten och dess säkerhet.
SFI har ca 100 företag och ca 300 förbund/motorklubbar anslutna till sig som medlemmar från hela världen. SFI har skapat 80-90 st specifikationer sedan starten 1978.
Man kan lätt jämföra SFI Specifikationer med FIA Standards som fungerar på samma sätt. Team får lämna sin FIA-klassade enhet till tillverkaren eller till tillverkarens representant som besiktar om enheten som exempelvis ett FIA-klassat släcksystem.
Om Peter Kurtén eller någon annan har ytterligare frågor så vänd dig gärna till Mats och fråga direkt på 0243 13200, 07.00-17.00 vardagar
Mvh
ME Racing Service AB
www.meracing.com

Oppet_brev_angaende_SFI.pdf

Back »
ME Racing Service AB

Svetsgränd 10

781 72 Borlänge

Sweden

Phone:  +46 (0)243 100 66

Fax:  +46 (0)243 211 412

E-mail:  mail@meracing.com   

Web:  www.meracing.com

Cavagent CMS